Lok­ke­du­en

BT - - TV -

Den un­ge for­sik­rings­a­gent Vir­gi­nia Ba­ker skal fan­ge den le­gen­da­ri­ske gent­le­man-tyv Ro­bert Ma­cDou­gal. Hun fin­der ham net­op, som han er i gang med at stja­e­le en an­tik ki­ne­sisk ma­ske, og hun la­der som om, at hun er med på den. De to fat­ter sym­pa­ti for hin­an­den og dan­ner et bå­de pro­fes­sio­nelt og per­son­ligt part­ner­skab. Men hvem nar­rer hvem? Zulu: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.