Krø­ni­ken

BT - - TV -

1959. Det går så for­ry­gen­de på Bel­la, at det kni­ber at føl­ge med ef­ter­spørgs­len – Erik har et kon­kret for­slag, men Kaj Hol­ger tol­ker det som end­nu en for­ha­stet re­ak­tion, og en kon­flikt mel­lem far og søn er på vej igen. Pal­le har travlt med sit par­ti­ar­bej­de og øn­sker sig i øv­rigt end­nu et barn – mens Søs er me­re in­ter­es­se­ret i at fin­de et ar­bej­de. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.