DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CHEL­SEA - LI­VER­POOL ENG­LAND PRE­MI­ER LE­AGUE, KLOK­KEN 21.00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Der bør na­e­sten kom­me mål i den­ne kamp. Chel­seas de­fen­siv er sta­dig ik­ke af­stemt un­der An­to­nio Con­te, hvil­ket vi så se­ne­st mod Swan­sea, og det bli­ver na­ep­pe bed­re af, at Jo­hn Ter­ry er uden­for i den­ne kamp. Li­ver­pools stil ken­der vi un­der Jür­gen Kl­opp, og som vi så ude mod Ar­se­nal, har de mas­ser at by­de ind med of­fen­sivt, selv på en sva­er ude­ba­ne. Chel­seas de­fen­siv er ik­ke den hur­tig­ste, hvor­for Li­ver­pools in­ten­si­ve pres bør kun­ne ka­ste no­get af sig, men mod­sat skal Chel­sea og­så selv kun­ne ud­nyt­te de blot­tel­ser, som Li­ver­pool gi­ver. Spil »over 2,5 mål«.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

1,75

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.