DEN FAVORABLE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ES­B­JERG - RAN­DERS DAN­MARK SUPERLIGAEN, KLOK­KEN 18.00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

Nor­malt er Co­lin Todd en tra­e­ner med fo­kus på de­fen­si­ven, men det er end­nu ik­ke lyk­ke­des den ru­ti­ne­re­de tra­e­ner at få sta­bi­li­se­ret Es­b­jerg, og på Blue Wa­ter Are­na har der va­e­ret man­ge chan­cer i samt­li­ge kam­pe i den­ne sa­e­son. Ran­ders er nor­malt ik­ke et hold med man­ge mål i, men de er ha­em­me­de de­fen­sivt af, at bå­de Mads Age­sen og Mads Fen­ger må stå over med ka­ran­ta­e­ne, og selv om de­res kamp mod Lyng­by kun end­te med to mål, var det et min­dre mira­kel, at der ik­ke kom fle­re mål. I per­fek­te for­hold bør der fal­de mindst tre mål i Es­b­jerg.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

1,85

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.