LANGSKUDDET

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RUMAENIEN LI­GA 1, KLOK­KEN 17.00 BO­TOSA­NI VIN­DER KAM­PEN

Det vir­ker un­der­ligt, at Bo­tosa­ni ik­ke er stør­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. De har spil­let frisk til i den­ne sa­e­son og det med stor suc­ces. Hjem­me har man i de før­ste tre kam­pe vun­det de to af dem klart og så tabt til fø­rer­hol­det Steaua Buka­rest, men Vi­i­torul er på et no­get la­ve­re ni­veau. I for­hold til sid­ste sa­e­son har man skif­tet en del ud i trup­pen, og frem­står som et dår­li­ge­re hold nu end før fe­ri­en. Man har ik­ke spil­let godt i no­gen af de tre se­ne­ste ude­kam­pe, hvor det blot er ble­vet til ét po­int, og der­for skal Bo­tosa­ni ha­ve fi­ne chan­cer for en sejr.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

2,40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.