BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOTTE SCHARFF

Jour­na­list

’Den sto­re ba­ge­dyst’

Un­der­hold­ning Så skal vi til det igen. Få lan­ge ta­en­der af suk­ker­be­ga­er og lyst til at sa­et­te ta­en­der­ne i de enormt la­e­kre ka­ger, som del­ta­ger­ne ska­ber i DRs se­er­suc­ces, ’Den sto­re ba­ge­dyst’. Det var et til­fa­el­de, at min mand og jeg en af­ten ’faldt’ over et af pro­gram­mer­ne fra den før­ste sa­e­son. Men li­ge si­den har vi va­e­ret tro­fa­ste se­e­re til ba­ge­dy­sten. Det bli­ver vi sik­kert og­så i år.

MOR­TEN CRONE SEJERSBØL

Sport­s­chef

OB-FC Midtjyl­land

Sport Jeg skal se su­per­liga på søn­dag, og jeg be­gyn­der da­gen med et op­gør fra Oden­se. OB har få­et en sløj start på sa­e­so­nen, og nu mø­der de så sid­ste sa­e­sons sølvvin­de­re. Hvis de ta­ber igen, er der ta­le om en tung kri­se, og det kan be­stemt ik­ke ude­luk­kes, at FC Midtjyl­land bli­ver for stor en mund­fuld.

EUROSPORT 2 SØN­DAG KL. 14.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.