Mesas has­h­bag­mand sig­tet

BT - - NYHEDER - CHRI­STI­A­NIA Jes­per Vester­gaard Lar­sen | jvl@bt.dk

En 41-årig mand blev i går sig­tet for at va­e­re den has­h­bag­mand, Mesa Hodzic ar­bej­de­de for, da han skød og sår­e­de to po­li­ti­folk og en ci­vil.

Mesa Hodzic var i fa­erd med at ba­e­re en sport­st­a­ske fyldt med hash, skunk og jo­ints fra en has­h­bod på Chri­sti­nia va­ek, da han blev an­holdt af po­li­ti­et. Da be­tjen­te­ne tog fat i ham, trak han et sky­de­vå­ben. Først skød han den ene be­tjent i ho­ve­d­et, der­ef­ter skød han den an­den i be­net. Un­der sin flugt ud af frista­den skød han en til­fa­el­dig for­bi­pas­se­ren­de i be­net.

I ti­mer­ne ef­ter sky­de­ri­et blev en 41-årig mand an­holdt, men han blev løsladt sam­me dag. Nu er han an­holdt igen, og po­li­ti­et sig­ter ham nu for om­fat­ten­de has­hhan­del på Chri­sti­a­nia og for at va­e­re Mesa Hodzi­cs bag­mand.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har den 41-åri­ge på et fa­el­les­mø­de på Chri­sti­a­nia be­na­eg­tet, at Mesa Hodzic ar­bej­de­de for ham. Men po­li­ti­et har en an­den op­fat­tel­se. Luk­ket grund­lovs­for­hør I går blev den 41-åri­ge frem­stil­let i et luk­ket grund­lovs­for­hør. Af sig­tel­sen mod ham frem­går det, at po­li­ti­et an­ser ham for at va­e­re le­der af en el­ler fle­re has­h­bo­der. Han er sig­tet for 31. maj at ha­ve va­e­ret i be­sid­del­se 48,8 kg hash, 2,7 kg skunk, 2,7 kg pot, 1.476 sto­re jo­ints, 399 al­min­de­li­ge jo­ints samt for­ar­bej­det hash af for­skel­lig art, bl.a. 61 has­hka­ger.

Her­u­d­over er han sig­tet for den 31. au­gust 2016 - nat­ten før sky­de­ri­et - sam­men med Mesa Hodzic at ha­ve haft rå­dig­hed over 506 jo­ints, 1990 gram skunk og 1125 gram hash samt for­skel­li­ge re­me­di­er til has­h­bo­der, så­som en grensaks, en va­egt og nog­le va­reskil­te. Alt sam­men var pak­ket i en sport­st­a­ske, som Mesa Hodzic bar fra en af den 41-åri­ges has­h­bo­der til Fre­dens Ark, hvor den sig­te­de iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har bo­pa­el. Den 41-åri­ge na­eg­te­de sig skyl­dig og blev va­re­ta­egts­fa­engs­let i 27 da­ge.

PRIVATFOTO

Mesa Hodzic bag­mand er nu va­re­ta­egts­fa­engs­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.