Mar­tin Lar­sen

BT - - NYHEDER -

43 år og ejer ba­ren ’My Fair La­di­es’. Bor i Kø­ben­havn. »Det er no­get un­der­ligt no­get. Al gen­ma­ni­pu­la­tion er egent­lig ret ma­er­ke­lig. Det er og­så dybt egoi­stisk at in­si­ste­re på at prop­pe ens ge­ner ned i børn. Og når man så di­rek­te ma­ni­p­u­le­rer med vir­ke­lig­he­den, er det end­nu me­re un­der­ligt. Det lig­ger i min na­tur, at jeg ik­ke skal ha­ve børn.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.