Jan Kja­er

BT - - NYHEDER -

39 år og bar­ten­der. Bor i He­de­hu­se­ne. »Helt ae­r­ligt, så skul­le det ik­ke va­e­re til­ladt at pil­le ved ge­ner på den må­de. Slet ik­ke i for­hold til men­ne­sker. Hvis man f.eks. er syg, så er man syg, og det skal man ik­ke la­ve om på. Så­dan er det og­så med det her. Jeg sy­nes sim­pelt­hen ik­ke, at det er den ret­te vej frem. Der er så man­ge børn, der har det dår­ligt her i ver­den, så man kun­ne jo adop­te­re nog­le af dem i ste­det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.