Land­mand sø­ger ...

BT - - TV -

Bå­de Mi­cha­el, Jens og Den­nis gør de­res går­de klar til, at pi­ger­ne skal flyt­te ind og hos Den­nis, der al­drig har haft en ka­e­re­ste før, bli­ver det en ka­em­pe ud­for­dring. Mi­cha­el har hel­ler al­drig haft no­gen kvin­de soven­de på hans gård, så han er og­så me­get spa­endt på, hvor­dan det bli­ver at ha­ve tre kvin­der i hu­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.