DER­FOR FÅR MAN­GE SVØM­ME­RE AST­MA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ast­ma­me­di­ci­nen ter­buta­lin er isa­er ud­bredt blandt at­le­ter i ud­hol­den­heds­sports­gre­ne som cyk­ling, løb og svøm­ning. Her for­kla­rer Char­lot­te Sup­pli Ul­rik, der er kli­nisk pro­fes­sor på Lun­ge­me­di­cinsk Af­de­ling på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, hvor­for svøm­me­re er sa­er­ligt ud­sat for at ud­vik­le ast­ma. »Man­ge sport­s­folk har an­stren­gel­ses­ud­løst ast­ma. Det vil si­ge, de får de­res ast­ma­symp­to­mer, for­di luft­ve­je­ne tra­ek­ker sig sam­men, når de er ude at svøm­me me­get,« si­ger hun til Ritzau og pe­ger på kl­or­dam­pe­ne som en vig­tig fak­tor. »For svøm­mer­ne er det og­så så­dan, at kl­or­dam­pe­ne i svøm­me­bas­si­net, hvor de til­brin­ger man­ge ti­mer hver uge, øger gen­nem­strøm­nin­gen i luft­ve­je­ne, så man bli­ver ud­sat for lidt fle­re ting, der pro­vo­ke­rer luft­ve­je­ne, så man kan ud­vik­le ast­ma« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.