FCK går vi­de­re til for­å­rets kam­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FC Kø­ben­havn fik et glim­ren­de re­sul­tat med hjem fra Portu­gal med det uaf­gjor­te 1-1-re­sul­tat imod FC Por­to på Esta­dio do Dra­gao.

Skal man tro Dan­ske Spils od­ds­sa­et­te­re, har FC Kø­ben­havn sik­ker kurs mod kam­pe­ne i for­å­ret i Eu­ro­pa – en­ten i Cham­pions Le­ague el­ler Eu­ro­pa Le­ague.

Så­le­des gi­ver man blot od­ds 1,28 på, at FC Kø­ben­havn går vi­de­re til for­å­rets kam­pe, mens der er 3,25 på, at man en­der på sid­ste­plad­sen i grup­pen.

»Vi er me­get im­po­ne­re­de over FC Kø­ben­havns pra­e­sta­tion mod FC Por­to. FCK spil­ler i øje­blik­ket vir­ke­lig som en vel­fun­ge­ren­de en­hed, og hol­det er me­get sva­ert at slå. Se­ne­ste FCK-ne­der­lag skal man helt til­ba­ge til maj for at fin­de, så Lø­ver­nes selv­til­lid er helt i top, hvil­ket er ty­de­ligt at se på ba­nen,« forta­el­ler Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

FO­TO: SCANPIX DENMARK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.