Eks tryg­ler Mary J. Bli­ge om hja­elp

BT - - NYHEDER -

Ef­ter 12 års ae­g­te­skab er det slut mel­lem Mary J. Bli­ge og Mar­tin ’Ken­du’ Isaa­cs. I juli be­kendt­gjor­de den 45-åri­ge san­ge­r­in­de skils­mis­sen pga. »ufor­e­ne­li­ge for­skel­le«, og nu fort­sa­et­ter fejden i ret­ten.

I rets­do­ku­men­ter, som bl.a. New York Daily News er kom­met i be­sid­del­se af, an­mo­der Mar­tin ’Ken­du’ Isaa­cs sin eks­ko­ne om ae­g­te­fa­el­le­bi­drag og fi­nan­si­el hja­elp til ad­vo­ka­treg­nin­ger­ne. Men Mary J. Bli­ge øn­sker at kap­pe al­le bånd og ik­ke ind­fri an­mod­nin­gen, skri­ver me­di­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.