Trump: Oba­ma er født i USA

BT - - NYHEDER -

Den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump er­ken­der iføl­ge Reu­ters, at pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma er født i USA.

»Pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma blev født i USA, punk­tum,« sag­de Trump i en valg­ta­le i går.

Trump er en af pro­fi­ler­ne i ’bir­t­her’-be­va­e­gel­sen, der ar­bej­de­de for at få Oba­ma til at of­fent­lig­gø­re sin fød­sel­sat­test. Be­va­e­gel­sen me­ner ik­ke, hans pra­esi­dent­skab vil­le va­e­re i strid med den ame­ri­kan­ske for­fat­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.