Fi­re kom­mu­ner kan ha­e­ve skat­ten

BT - - NYHE­DER -

Bor­ge­re i Hol­ba­ek, Oden­se, La­e­sø og Re­bild kom­mu­ner skal for­ment­lig indstil­le sig på sam­men­lagt at be­ta­le 200 mio. kr. me­re i skat na­e­ste år. Det lig­ger fast, ef­ter So­ci­al- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et har gi­vet de fi­re kom­mu­ner grønt lys til at ha­e­ve skat­ten for 2017.

Hol­ba­ek kan ha­e­ve skat­ten med 34,6 mio., Oden­se med 145,7 mio., La­e­sø med 1,8 mio. og Re­bild med 17,9 mio. kr.

Nu skal an­dre kom­mu­ner sa­et­te skat­ten ned, så de kom­mu­na­le skat­ter sam­let set bli­ver holdt i ro i 2017. Bud­get­ter­ne og skat­te­fastsa­et­tel­sen for 2017 skal ved­ta­ges af kom­mu­nal­be­sty­rel­ser­ne se­ne­st 15. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.