He­ste evaku­e­res ved brand na­er Dy­re­ha­ven

BT - - NYHEDER -

TOM LEJ­LIG­HED He­ste i en ri­de­sko­le måt­te fre­dag af­ten evaku­e­res, da der ud­brød brand i en lej­lig­hed på Pe­ter Lieps Vej 1 i Klam­pen­borg, op­ly­ser Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti. Lej­lig­he­den lig­ger oven på en bør­ne­in­sti­tu­tion, der til­sy­ne­la­den­de stod tom, da il­den brød ud.

»Lej­lig­he­dens be­bo­e­re er kom­met ud, og in­gen per­so­ner er i fa­re,« si­ger vagt­chef Pal­le Jør­gen­sen, Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti.

Po­li­ti­et kan end­nu ik­ke si­ge no­get om brandår­sa­gen.

Hu­set, der gik ild i, lig­ger li­ge op til Dy­re­ha­ven i na­er­he­den af Klam­pen­borg Sta­tion. Det har en ri­de­sko­le som na­bo, og her­fra blev et an­tal he­ste evaku­e­ret, så de ik­ke skul­le ta­ge ska­de.

I af­tes ved 19-ti­den var bå­de brand­va­e­sen og po­li­ti på ste­det, og ar­bej­det med at sluk­ke bran­den var sta­dig i gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.