1.200 so­ma­li­e­re ri­si­ke­rer hjem­sen­del­se

BT - - NYHEDER -

Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen vil gen­nem­gå cir­ka 1.200 asylsa­ger ved­rø­ren­de flygt­nin­ge fra So­ma­lia med hen­blik på at vur­de­re, om op­hold­stil­la­del­sen skal ind­dra­ges.

Det sker, ef­ter at Flygt­nin­ge­na­ev­net ons­dag og tors­dag stad­fa­e­ste­de fem prin­ci­pi­el­le af­gø­rel­ser fra Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen om op­hold­stil­la­del­ser til flygt­nin­ge fra So­ma­lia.

De på­ga­el­den­de flygt­nin­ge har al­le få­et tids­be­gra­en­se­de op­hold­stil­la­del­ser i Dan­mark de se­ne­re år. Op­hold­stil­la­del­ser­ne er gi­vet på grund af de ge­ne­rel­le for­hold i det syd­li­ge og cen­tra­le So­ma­lia, der har va­e­ret pra­e­get af vold.

Men myn­dig­he­der­nes vur­de­ring af de ge­ne­rel­le for­hold har nu aen­dret sig så me­get, at der ik­ke la­en­ge­re er grund­lag for asyl, ale­ne for­di man kom­mer fra et af de be­stem­te om­rå­der i So­ma­lia.

Vur­de­rin­gen er der­for, at en ud­sen­del­se af de på­ga­el­den­de so­ma­li­e­re ik­ke vil va­e­re en kra­en­kel­se af Dan­marks in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser, her­un­der Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion. Det skri­ver Flygt­nin­ge­na­ev­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.