Hur­ti­ge­re kon­trol på in­den­rigs­ru­ter

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havns Luft­havn ar­bej­der på at etab­le­re et sa­er­ligt kon­trolspor, så folk, der rej­ser in­den­rigs, kan kom­me hur­ti­ge­re igen­nem sik­ker­heds­kon­trol­len.

Mel­din­gen fra luft­hav­nen kom­mer, ef­ter at trans­port­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt (V) har op­for­dret luft­hav­nen til hand­ling.

»Man­ge af de in­den­rigs­rej­sen­de er pend­le­re - og det er helt af­gø­ren­de, at det er let for dem at kom­me frem og til­ba­ge,« si­ger mi­ni­ste­ren.

Med grønt lys fra myn­dig­he­der­ne op­ret­tes nu et spor, der er for­be­holdt in­den­rigs­rej­sen­de.

Der er end­nu ik­ke en da­to klar for, hvor­når det sa­er­li­ge kon­trolspor åb­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.