Ida skal spil­le sla­ve i ’Vikings’

BT - - NYHEDER -

ME­GA-SE­RIE Ida Ma­rie Ni­el­sen, der er dat­ter af den tid­li­ge­re fod­bold­spil­ler Allan Ni­el­sen, skal sam­men med dan­sker­ne Marco Il­sø og Alex Høgh An­der­sen spil­le med i den po­pu­la­e­re TV-se­rie ’Vikings’, der har pra­e­mi­e­re til novem­ber. I et år har hun gå­et med hem­me­lig­he­den om sin rol­le, som hun lan­de­de ef­ter en ner­vepi­r­ren­de ca­sting-pe­ri­o­de. Men så gik det og­så sta­er­kt.

»Jeg fik rol­len en ons­dag, om fre­da­gen mød­tes jeg med in­struk­tø­ren, og man­dag be­gynd­te vi at fil­me. Så jeg blev ka­stet ind i det med det sam­me, og det var en rig­tig fin ud­for­dring, som jeg la­er­te rig­tig me­get af,« forta­el­ler Ida Ma­rie Ni­el­sen. Med rol­len i ’Vikings’ slår den 20-åri­ge sku­e­spil­ler, der fik sin de­but som 11-årig i tv-se­ri­en An­na Phil som Iben Hjej­les ka­rak­ters dat­ter, for al­vor sit navn fast i bå­de Dan­mark og ud­lan­det.

I Det se­ne­ste år har hun bo­et on-off i Dublin i Ir­land, hvor se­ri­en bli­ver fil­met, men selv om hun har va­e­ret langt hjem­me­fra, har hun få­et mas­ser af støt­te fra sin far.

»Han er piv­stolt og vir­ke­lig num­ber one fan, og han har og­så va­e­ret ov­re og be­sø­ge mig og mø­de mi­ne medsku­e­spil­le­re. Han kan sag­tens dra­ge pa­ral­lel­ler til sin egen fod­bold­kar­ri­e­re, og det her med at ha­ve gåpå­mod og nog­le mål i li­vet,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.