’Jeg vil hel­le­re va­e­re tand­la­e­geas­si­stent end sid­de i Fol­ke­tin­get’

BT - - NYHEDER -

LØRDAGSINTERVIEWET

Det er, at jeg er med­lem af LA, li­ge­som 6.000 an­dre. Jeg bak­ker op om par­ti­et, jeg har hjul­pet det øko­no­misk, og jeg er stolt af og glad for de men­ne­sker, der sid­der i Fol­ke­tin­get. De gør et godt stykke ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.