Mu­si­cal­meste­ren og ha

BT - - KULTUR -

sted,« si­ger han og kla­sker den ene hånd ned i den an­dens hånd­fla­de, mens Silas Holst nik­ker ivrigt. »Det er dét, der gør, at det ser så le­gen­de let ud. Så jo, den tra­e­ning har jeg få­et gen­nem al­le åre­ne. Og det gla­e­der mit lil­le hjer­te, at mu­si­ca­len nu har få­et så stor en ac­cept.«

BT mø­des med 63-åri­ge Pre­ben Kri­sten­sen og 33-åri­ge Silas Holst i en pau­se un­der prø­ver­ne til ’Anyt­hing Go­es’ i bi­bli­o­te­ket, et af de utal­li­ge va­e­rel­ser, der fin­des bag sce­nen på Det Ny Te­a­ter. Uden­for på gan­ge­ne vid­ner me­gen ak­ti­vi­tet om, at der er pre­mi­e­re den 22. sep­tem­ber. Silas en hel mas­se. For han kan en hel mas­se, som jeg ik­ke kan, som at dan­se rø­ven ud af buk­ser­ne,« ly­der det fra Pre­ben Kri­sten­sen.

Til gen­ga­eld har han med over 30 år som sku­e­spil­ler sagt fle­re replik­ker på en sce­ne, end Silas Holst har. Det kan og vil Pre­ben Kri­sten­sen ger­ne hja­el­pe med. Pre­bens ti­m­ing »Jeg bru­ger me­get Pre­ben. Det er den sva­e­re­ste op­ga­ve, jeg har haft,« er­ken­der Silas Holst, der al­drig har spil­let far­ce før.

Der­for er han hel­ler ik­ke bleg for at in­drøm­me, at han su­ger til sig fra den ae­l­dre og er­far­ne kol­le­ga.

»Pre­ben har ti­m­ing helt ud i fin­ger­spid­ser­ne. Når Pre­ben fo­re­slår: Lad os prø­ve at gø­re så­dan og så­dan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.