Ta­e­skela­ek­ker Tesla

BT - - BILER -

Det tog ik­ke lang tid for Dan­marks før­ste Tesla Mo­del X at kom­me til salg. Blot ca. 100 da­ge ef­ter lan­ce­rin­gen er det nem­lig mu­ligt at sprin­ge kø­en over hos Tesla og kø­be bi­len, der kun har gå­et 3.000 km. Det er end­da ik­ke en hvil­ken som helst mo­del: Kø­be­ren har va­e­ret hur­tigt ude og få­et en li­mi­ted Fo­un­ders-mo­del med alt i ud­styr. Det får og­så ind­fly­del­se på pri­sen - som er he­le 1.650.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.