År­hus

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

År­hus er ud­for­dret af, at første­ke­e­per EMIL NI­EL­SEN er ude med syg­dom på ube­stemt tid. Det er en enorm sva­ek­kel­se, da an­detval­get JENS FREDSGAARD og­så slås med en ska­de. Det ska­ber sto­re ud­for­drin­ger for tra­e­ner ERIK VE­JE RAS­MUS­SEN, hvil­ket blev de­mon­stre­ret i før­ste kamp, hvor Tvis score­de 40 mål. Men når ke­e­per­ne er klar, bør År­hus fin­de et så højt ni­veau, at hol­det kan sik­re sig en plads i slut­spil­let. Til­gan­gen af det island­ske stor­ta­lent OMAR MAGNUSSON, der kal­des den nye OLAFUR STEFANSSON, rum­mer sto­re per­spek­ti­ver li­ge­som År­hus-leg­en­den RO­BERT GUNNARSSON og MINIK DA­HL HØEGH og­så skal kun­ne løf­te sven­de­ne fra Smilets by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.