Skan­der­borg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hjem­me­ba­nen i ’Ci­ga­ra­e­sken’ har va­e­ret en ek­stremt vig­tig po­int­ge­ne­ra­tor for Skan­der­borg i de se­ne­ste sa­e­so­ner, og det skal bli­ve spa­en­den­de at se, om hol­det fort­sat er li­ge så sta­er­kt på eget halgulv, når det fra ok­to­ber kvit­ter ci­ga­ren og tør­ner ud i den nye hal, Oran­ge­ri­et. På pa­pi­ret vir­ker Skan­der­borg en anel­se sva­ek­ket med af­gang af blandt an­dre for­svars­ge­ne­ral MADS THOM­SEN, og jeg kan der­for ik­ke få øje på, at østjy­der­ne lan­der i slut­spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.