Ran­ders HH

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tra­e­ner OLE BITSCH, som over­ra­sken­de før­te klub­ben op i liga­en, er skif­tet til Ski­ve og fle­re vig­ti­ge pro­fi­ler som NI­CO­LAI PUGHOLM og JAKOB LASSEN har li­ge­le­des for­ladt Ran­ders for­ud for klub­bens før­ste liga­sa­e­son. Der­for lig­ner kronjy­der­ne på for­hånd det bed­ste bud på en di­rek­te nedryk­ker, selv­om det for­ment­ligt bli­ver me­get ta­et mel­lem Ran­ders og Tøn­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.