Ten­nis­her­rer smi­der fø­ring

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der blev i går ta­get hul på Da­vis Cup-kam­pen mel­lem Hvi­derusland og Dan­mark i Eu­ro­pa/Afri­ka grup­pe 2.

Først brag­te Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen Dan­mark for­an 1-0 i kam­pe, ef­ter en ma­ra­ton­dyst mod Ya­raslau Shyla, som dan­ske­ren vandt 7-5, 6-3, 1-6, 2-6, 7-5. Men her­ef­ter tab­te An­dreas Bjer­re­hus til Ilya Ivas­hka med 6-2, 6-0, 6-0, så stil­lin­gen nu er 1-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.