DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Han kom godt nok ik­ke på må­l­tav­len, men al­li­ge­vel kun­ne Ni­ck­las Bendtner se til­ba­ge på en flot de­but for Not­ting­ham Fo­rest i midt­u­gen.

Han var nem­lig med til at ven­de kam­pen for Fo­rest, ef­ter han blev skif­tet ind og fik ros bå­de i me­di­er­ne og af ma­na­ge­ren, og det har få­et Dan­ske Spil til at sa­en­ke od­ds på, at han sco­rer mindst ni gan­ge i den­ne sa­e­son.

Før kam­pen gav det nem­lig od­ds 1,95, men nu er od­dset helt ne­de i 1,80, selv om der er alt­så er spil­let en kamp me­re uden at han kom på scor­ing­s­tav­len.

»Ni­ck­las Bendtner er kom­met hur­ti­ge­re i gang i Not­ting­ham Fo­rest end først an­ta­get, og sand­syn­lig­he­den er ste­get for, at Bendtner kan sco­re mindst ni mål i den­ne sa­e­sons Cham­pions­hip,« si­ger con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.