1,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re klas­se­for­skel i det­te op­gør. For­skel på top og bund i den­ne ra­ek­ke er stor, og Thi­sted har da ind­til vi­de­re og­så kun sat po­int til mod det an­det top­hold Bra­brand. De mø­der et VSK Aar­hus-hold, som godt nok kom­mer fra en frisk sejr i Vej­gaard, men det var ef­ter en kamp på et lavt ni­veau set med 2. di­vi­sions-bril­ler. I de før­ste tre kam­pe mod de øv­ri­ge hold i top fi­re har VSK Aar­hus da og­så tabt, og det er sta­dig for tid­ligt i tur­ne­rin­gen til, at Thi­sted kan spe­ku­le­re i, at hol­det ik­ke ta­ger kam­pen med over til for­å­ret. Der­for lig­ner det et me­get klart 2-tal.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.