2 ,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv om Rung­steds trup end­nu mang­ler de sid­ste par til­fø­jel­ser, har man sta­dig et sta­er­kt hold, og selv om Ama­ger fra 1. di­vi­sion ik­ke var no­gen li­ge­va­er­dig mod­stan­der, vi­ste man spe­ci­elt i tred­je pe­ri­o­de loven­de tak­ter, og der er in­gen tvivl om, at Rung­sted-trup­pen selv på nu­va­e­ren­de tids­punkt er sta­er­ke­re end i sid­ste sa­e­son. Her­ning har dø­jet med ska­der og syg­dom i op­star­ten, og selv om de slog net­op Rung­sted i den se­ne­ste tra­e­nings­kamp, er det na­ep­pe no­get, man skal til­la­eg­ge den sto­re be­tyd­ning, da det er no­get helt an­det i af­ten.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.