FALLULAH

BT - - INDHOLD - Ful­de navn: Født: Fora­el­dre: Gen­nem­brud: Ka­e­re­ste: Ak­tu­el:

’Jeg el­sker at gå ale­ne i bi­o­gra­fen’

• • • •

’Lyk­ke’ (2011). • Mu­si­ker og kom­po­nist Tho­mas Holm. • Tv2 pro­gram­met ’Top­pen af pop­pen’ og sing­len ’Stran­ge wor­ld’. Ma­ria Chri­sti­na Ape­tri. Tår­n­by, Ama­ger, 6. fe­bru­ar 1985. Ru­ma­ensk far, dansk mor. Ken­dings­me­lo­di ’Out of It’ – til se­ri­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.