UGENS APP

BT - - NOTER - Navn: Kra­e­ver: Pris:

Ba­de­vand iOS 7.0 el­ler ny­e­re ver­sion Gra­tis I en we­e­kend, hvor vi skal vri­de det ab­so­lut sid­ste ud af sen­som­me­ren, kan det an­be­fa­les at down­lo­ad­de Ba­de­vand. Med ap­pen får du prog­no­ser for vand­kva­li­te­ten og vej­ret ved de dan­ske ba­de­stran­de. Se på kor­tet, hvor stran­de­ne lig­ger. Er tem­pe­ra­tu­ren til det – og er det grønt flag, kan du ka­ste dig i bølgen. Mens rødt flag in­di­ke­rer, at vand­kva­li­te­ten ik­ke er til en

duk­kert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.