Hil­da Heick

BT - - INTERVIEW -

• Født 9 maj. 1946. • Gift med barn­dom­ska­e­re­sten Keld i 1968. • Sam­men har de dat­te­ren Annette Heick og bør­ne­bør­ne­ne Eli­ot på 12 år og Storm på 8 år. • Ud­dan­net com­pu­ter­pro­gram­mør og ar­bej­de­de som så­dan i me­di­ci­nal­virk­som­he­den Lund­beck, før hun ka­ste­de sig over sang­kar­ri­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.