Luf­fe

BT - - PAS PÅ DINE PENGE -

• Ali­as Oluf An­der­sen. • 46 år. • Op­vok­set på lan­det med mor, far og tre sø­sken­de. • Far til to børn, som i dag er 18 og 20 år. • Ud­dan­net sø­mand. • Har det me­ste af sit liv va­e­ret al­ko­ho­li­ker, i en pe­ri­o­de og­så narko­man. I dag kla­rer han sig med an­ta­bus og me­ta­don. • Ar­bej­der som gu­i­de for or­ga­ni­sa­tio­nen ’Ga­dens stem­mer’, hvor tid­li­ge­re hjem­lø­se og mis­bru­ge­re forta­el­ler om li­vet på ga­den. • Laes me­re i bo­gen ’Ga­dens stem­mer – her kom­mer skrav­let, der rej­ser sig op’. Bo­gen er ud­kom­met og kan kø­bes via Saxo.com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.