Tanja

BT - - KOM I FORM -

blandt per­so­ner med ved­hol­den­de kro­ni­ske la­en­des­mer­ter.

Min før­ste tra­e­ning har fo­kus på ryg­gen. Man­ge la­eg­ger ud med at tra­e­ne ma­ve, bryst og bi­ceps – alt­så de mus­k­ler, man of­te la­eg­ger ma­er­ke til på bil­le­der, og når man på fe­ri­en skal stå klar i ba­de­tøj. Men ryg­gen er krop­pens stør­ste sta­bi­li­sa­tor, Den hja­el­per, i sam­ar­bej­de med bug­musku­la­tu­ren, til at gi­ve en sun­de­re hold­ning. Der­for er den vig­tig at tra­e­ne.

Ryg­gen er et godt før­ste fo­kus for din tra­e­ning. Husk at la­ve øvel­ser, som tra­e­ner bå­de den øv­re og ned­re ryg. Det sik­rer dig en sta­er­ke­re og me­re sta­bil krop, og må­ske du helt kan und­gå el­ler mind­ske di­ne rygs­mer­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.