One arm row

BT - - KOM I FORM - Du skal bru­ge:

Beskri­vel­se: Pla­cér høj­re hånd og knae på ba­en­ken, lad hånd­va­eg­ten stå ved din ven­stre si­de. Hold ryg­gen pa­ral­lel med gul­vet. Grib va­eg­ten med din ven­stre hånd, så hånd­fla­den ven­der ind mod kroppen. Tra­ek va­eg­ten li­ge op til bry­stet, mens ar­men hol­des ind til kroppen. Va­eg­ten sa­en­kes til ud­gangs­po­si­tio­nen. Lav øvel­sen syv gan­ge. Skift der­ef­ter si­de og ud­før med den an­den hånd. Ba­enk og en va­egt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.