YA­HYA HAS­SAN

BT - - NYHEDER -

Alder: 21 år. Fø­de­sted: Aar­hus, søn af pa­la­esti­nen­si­ske flygt­nin­ge. Kar­ri­e­re: 17. ok­to­ber 2013 ud­gi­ver han sin før­ste digtsam­ling ’Ya­hya Has­san’, hvori han kri­ti­se­rer si­ne fora­el­dres ge­ne­ra­tion af ind­van­dre­re. Det er den bedst sa­el­gen­de de­but­digtsam­ling i dan­marks­hi­sto­ri­en.

Be­gi­ven­he­der: Ya­hya Has­san bli­ver over­fal­det på Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård om af­te­nen 18. novem­ber 2013. Han kom­mer ef­ter­føl­gen­de un­der be­skyt­tel­se af PET.

I marts 2015 fin­der Ret­ten i Aar­hus Ya­hya Has­san skyl­dig i at ha­ve slå­et en ung mand i for­bin­del­se med en by­tur i Aar­hus. Has­san idøm­mes fi­re må­ne­ders be­tin­get fa­engsel. Han fri­fin­des se­ne­re ved Ve­stre Lands­ret. Maj 2015 fra­si­ger Ya­hya Has­san sig fri­vil­ligt PET’s be­skyt­tel­se.

21. marts 2016 an­hol­des og sig­tes Ya­hya Has­san for at ha­ve af­fy­ret skud mod en 17-årig mand på Kap­pelva­en­get i det ve­st­li­ge Aar­hus. Kil­der: Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.