SE­NE­STE NYT:

BT - - NYHEDER -

På spørgs­må­let om Li­be­ral Al­li­an­ce fort­sat har top­skat­te­let­tel­ser på fem pro­cent som ul­ti­ma­tivt krav, sva­rer par­ti­le­de­ren.

»Vi står på sam­me syns­punkt, som vi har gjort he­le ti­den. Det her er et mini­mum­søn­ske og krav for Li­be­ral Al­li­an­ce,« si­ger An­ders Samu­el­sen.

Ud­mel­din­gen kom­mer da­gen ef­ter DF’s par­ti­for­mand ude­luk­ke­de top­skat­te­let­tel­ser og kald­te det et ul­ti­ma­tivt krav for Dansk Fol­ke­par­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.