Pro­blem tvin­ger USA til at hol­de F-35 på jor­den

BT - - NYHEDER -

Det ame­ri­kan­ske luft­vå­ben har ind­ført mid­ler­ti­digt fly­ve­for­bud for 13 af si­ne F-35 Jo­int Stri­ke Figh­ters, skri­ver CNN. For­bud­det om­fat­ter og­så to F-35, som Nor­ge har købt. Samt­li­ge fly be­fin­der sig på ba­ser i USA.

Be­slut­nin­gen om at ’gro­un­de’ fly­e­ne kom­mer få uger ef­ter, at det avan­ce­re­de mi­li­ta­er­fly blev meldt klar til kamp. Iføl­ge me­di­et De­fen­se­news er der op­da­get pro­ble­mer med nog­le kø­leslan­ger i fly­e­nes vin­ger.

Dan­mark har be­stilt 27 af fly­ty­pen som er­stat­ning for for­sva­rets nu­va­e­ren­de, slid­te F-16-fly.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.