’ ’

BT - - DEBAT -

Selv­om folk i Kø­ben­havn er min­dre lyk­ke­li­ge, så strøm­mer de al­li­ge­vel til by­en. Hvor­for dog det? Der er stør­re chan­cer for suc­ces, bå­de på det seksu­el­le plan og på ar­bejds­mar­ke­det. Det er li­ge­som de sto­re fir­ma­ju­le­froko­ster: Det fe­de ved dem er, at der er 2.000 til dem og hold ka­eft, hvor er der man­ge kvin­der. Li­vet er jo i bund og

grund som en ju­le­frokost: Li­vet er jo Der skal va­e­re en mas­se sø­de pi­ger og li­ge­le­des en mas­se i bund og

sø­de dren­ge til pi­ger­ne. grund som en Hvor bor du selv? Jeg bor i ud­kants­dan­mark, ju­le­frokost: Der

og det kan jeg godt li­de, skal va­e­re en mas­se for­di det he­le går lang­som­me­re. Der er in­gen tra­fik, og sø­de pi­ger

man ken­der folk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.