Op­rø­re­re vin­der frem i Sy­ri­en

BT - - NYHEDER -

Tyr­kisk-støt­te­de op­rø­re­re vin­der ter­ra­en i en ope­ra­tion i det nord­li­ge Sy­ri­en.

Det op­ly­ser det tyr­ki­ske mi­li­ta­er, som mel­der fem mi­li­tan­te fra Is­la­misk Stat dra­ebt i re­gio­nen fre­dag.

Det tyr­ki­ske mi­li­ta­er si­ger og­så i en er­kla­e­ring, at ame­ri­kan­ske spe­ci­alstyr­ker støt­ter en ope­ra­tion, som ud­fø­res mel­lem de to sy­ri­ske by­er Azaz og al-Rai.

Op­rørs­grup­per, som støt­tes af Tyr­ki­et, har ka­em­pet mod Is­la­misk Stat i re­gio­nen som led i en ope­ra­tion, der har få­et nav­net »Eufrat-skjol­det«.

Tyr­ki­et ind­led­te for godt tre uger si­den en mi­li­ta­er ope­ra­tion i Sy­ri­en for at ned­ka­em­pe Is­la­misk Stat i om­rå­der ta­et på den tyr­ki­ske gra­en­se. Det ske­te, sam­ti­dig med at mi­li­ta­e­ret skul­le tvin­ge kur­di­ske mi­lit­ser til­ba­ge til et om­rå­de øst for Eufrat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.