Fa­engsels­be­tjen­tes til­lids­mand: Pe­ber­spray er en god idé

BT - - NYHEDER -

Det er en god idé, at fa­engsels­be­tjen­te skal ha­ve lov til at ba­e­re pe­ber­spray som en del af de­res dag­li­ge ud­rust­ning.

Det me­ner Maj-Britt Bal­le, der er fun­ge­ren­de til­lids­re­pra­e­sen­tant for fa­engsels­per­so­na­let på En­ner Mark Fa­engsel ved Hor­sens, ef­ter ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) har fo­re­slå­et, at pe­ber­spray bli­ver en del af fa­engsels­be­tjen­te­nes dag­li­ge ud­rust­ning. Et for­slag, han kom med ef­ter an­be­fa­ling fra Fa­engsels­for­bun­det. Det ske­te i kølvan­det på, at det er kom­met frem, at fa­engsels­be­tjen­te­ne i sti­gen­de grad bli­ver ud­sat for vold, trus­ler og chi­ka­ne.

»Det hil­ser jeg vel­kom­men. Det er et nyt­tigt va­er­k­tøj at ha­ve med sig til at kla­re aku­t­te si­tu­a­tio­ner,« si­ger Maj-Britt Bal­le til DR Østjyl­land.

I dag op­be­va­res pe­ber­spray i af­lå­ste ska­be, og der­for har fa­engsels­be­tjen­te­ne det ik­ke li­ge ved hån­den i kri­se­si­tu­a­tio­ner.

»Det kan va­e­re, hvor de ind­sat­te er op­pe at slås med hin­an­den, el­ler de la­ver ud­fald mod os. Der er det jo nyt­tigt at ha­ve pe­ber­spray­en med os i ste­det for, at det er i et af­låst skab,« si­ger Maj-Britt Bal­le.

Pe­ber­spray­en kan dog ik­ke ale­ne lø­se de man­ge til­fa­el­de af vold og trus­ler mod fa­engsels­per­so­na­let. Det kra­e­ver og­så me­re per­so­na­le, som har tid til at fa­er­des ude blandt fan­ger­ne, me­ner til­lids­re­pra­e­sen­tan­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.