Tra­e­er har og­så føl

BT - - KULTUR -

Ba­se­ret på eg­ne er­fa­rin­ger og di­ver­se vi­den­ska­be­li­ge un­der­sø­gel­ser er Wo­hl­le­bens mål helt over­ord­net at ad­va­re of­fent­lig­he­den mod at dri­ve rov­drift på sko­ve­ne. De se­ne­ste år har han så­le­des ar­bej­det på et pro­jekt, der går ud på at gen­ska­be den urskov, der en­gang da­ek­ke­de he­le Eu­ro­pa.

Iføl­ge den flit­ti­ge for­fat­ter bor tra­e­er sam­men som men­ne­ske­li­ge fa­mi­li­er. Tra­e­fora­el­dre bor sam­men med de­res børn, kom­mu­ni­ke­rer med dem, støt­ter dem, ef­ter­hån­den som de vok­ser, de­ler na­e­rings­stof­fer med dem, der er sy­ge el­ler ka­em­per. De kan end­da ad­va­re hin­an­den om fo­re­stå­en­de fa­rer. Duft­stof­fer, der ud­skil­les af tra­e­er­ne, spil­ler en af­gø­ren­de rol­le for, hvor­dan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.