Lars Chri­sti­an

LIL­LE­HOLT

BT - - SONDAG -

Beskriv dig selv med fem ord: Hvad er den vig­tig­ste livs­vis­dom for dig? Hvad er din svag­hed? Skal he­le Vest­ky­sten over­pla­stres med vind­møl­ler? Se hans fo­to­al­bum på si­de 14-15 Hvad er din styr­ke?

Det er Kre­sten Skjern fra Ma­ta­dor – en god bor­ger­lig mand, som ta­ger so­ci­a­le hen­syn. Når ky­nis­men ta­ger over, står han af. Ord­hol­den, blød fa­mi­lie­far, or­dent­lig, flit­tig og respekt­fuld. Elsk din fa­mi­lie – jeg er ik­ke no­get uden den. Mi­ne børn kan vik­le mig om de­res lil­le­fin­ger – til stor for­try­del­se for min ko­ne. Nej tak – det vil ge­ne­re ud­sig­ten til de smuk­ke sol­ned­gan­ge. Ved­hol­den­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.