MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SONDAG -

Lars Chri­sti­an Lil­le­holt (født 2. marts 1965 i Oden­se) er valgt til Fol­ke­tin­get i Fyns Amtskreds for Ven­stre, og han til­t­rå­d­te som ener­gi-, for­sy­nings- og kli­ma­mi­ni­ster i 2015. Han er ud­dan­net jour­na­list og har si­den 1994 va­e­ret med­lem af Oden­se By­råd. Han har si­den 1997 va­e­ret i Fol­ke­tin­get langt det me­ste af ti­den. En streng paedagog

1.

Sva­ert at kø­re på bør­ne­bil­let

2.

En anel­se ke­de­lig te­e­na­ger

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.