DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Så kom der en­de­lig gang i Cham­pions Le­ague, og al­le for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne kom i gang med en sejr.

Der­for er det sta­dig Bar­ce­lo­na, der er book­ma­ker­nes fa­vo­rit for­an Bay­ern Mün­chen og Re­al Madrid, men spør­ger man Od­dset-spil­ler­ne, er bil­le­det et helt an­det.

Her har halv­de­len af spil­ler­ne nem­lig sat de­res pen­ge på Bay­ern Mün­chen, hvil­ket er us­a­ed­van­ligt me­get, da spil­le­ne nor­malt er me­re li­ge­ligt for­delt mel­lem de sto­re hold.

»Der er enorm stor til­tro til sydty­sker­ne i Cham­pions Le­ague. Bay­ern Mün­chen er al­tid et po­pu­la­ert hol­de­punkt blandt rig­tig man­ge Od­dset-spil­le­re, men op til den­ne sa­e­son er den­ne ten­dens yder­li­ge­re for­sta­er­ket,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Na­est­mest spil­le­de hold er Ju­ven­tus med 10 pro­cent af ind­skud­de­ne på Vin­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.