1 , 6 5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv­føl­ge­lig er FC Kø­ben­havn fa­vo­rit i den­ne kamp, men det vir­ker over­dre­vet, at me­stre­ne er ble­vet så sto­re fa­vo­rit­ter. Hor­sens er fly­ven­de med nu tre sej­re i tra­ek og blot et ne­der­lag – det kom ude mod Ran­ders, hvor man el­lers hav­de sto­re chan­cer for at ud­lig­ne. Bo Hen­rik­sens hold spil­ler ud fra et kon­cept, som mod­stan­der­ne ind­til nu har haft det sva­ert med, og det kan me­stre­ne og­så sag­tens få. Ef­ter en hård kamp i Por­to, hvor man var en mand i un­der­tal i en halv ti­me, kan der godt va­e­re lidt tun­ge ben her, så spil Hor­sens til mak­si­malt et smalt ne­der­lag.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.