2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gan­ske in­teres­sant spil på tre mål el­ler me­re i det­te op­gør. Si­den Ja­ck But­land blev ska­det for 11 kam­pe si­den, har Sto­ke ik­ke holdt mod­stan­de­ren fra at sco­re, og se­ne­st var de­fen­si­ven elen­dig mod Tot­ten­ham. Of­fen­sivt har man le­jet Wil­fri­ed Bo­ny, hvil­ket gør gi­ve fle­re mu­lig­he­der den an­den vej. Crystal Pa­la­ce har selv hen­tet Chri­sti­an Ben­te­ke, så selv om man har mi­stet Yan­ni­ck Bo­la­sie, er man ik­ke sva­ek­ke­de of­fen­sivt, hvil­ket man se­ne­st vi­ste med sej­ren i Mid­dles­brough. Der­for vir­ker det en ken­de mystisk, at man får så fint et od­ds på mindst tre mål.

Od­ds er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.