Glo­ba­le se­e­re 2012-2019

BT - - NYHE­DER -

Fra 2012 til 2015 blev an­tal­let af fa­ste se­e­re af e-sport na­e­sten for­doblet fra 58 mil­li­o­ner til 115 mil­li­o­ner iføl­ge ga­mesin­du­s­try.biz. Frem mod 2019 for­ven­tes det, at an­tal­let vil sti­ge med over 80 pro­cent. Se­er­ne kan føl­ge spor­ten på di­ver­se on­li­ne-strea­m­ingtje­ne­ster, mens fle­re tv-ka­na­ler og­så er be­gyndt at ha­ve e-sport på pro­gram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.