SYV GO­DE RÅD

BT - - SONDAG -

1. Tag ini­ti­a­ti­vet

Som fora­el­der skal du ta­ge ini­ti­a­ti­vet til en snak, og det skal du gø­re lø­ben­de. Ops­nap­per du en bro­chu­re om pra­e­ven­tion, så la­eg den hos dit barn.

2. Brug an­dre som ek­semp­ler

Brug an­dre end sig selv som ek­sem­pel, når du snak­ker om sex med dit barn. Hvis bar­net har lyst til at ta­le om sig selv, så skal man selv­føl­ge­lig respek­te­re det. Sid­der dit te­e­na­ge­barn og ser nyheder om en ny un­der­sø­gel­se om pra­e­ven­tion, vil det va­e­re et na­tur­ligt tids­punkt at ta­ge snak­ken.

3. Be­gynd tid­ligt

Be­gynd snak­ken med dit barn, når han el­ler hun går i de min­dre klas­ser. Gør snak­ken al­der­s­sva­ren­de, så den i be­gyn­del­sen kun hand­ler om krop og gra­en­ser i ste­det for sex og pra­e­ven­tion.

4. Brug hu­mor

Brug hu­mor. Sig til dit barn, hvis du selv fø­ler, det kan va­e­re lidt pin­ligt at ta­le om fø­lel­ser og seksu­a­li­tet. Det ska­ber et trygt rum for bå­de dit barn og dig selv, hvis du er åben om det.

5. Va­er be­vidst om din rol­le

Va­er be­vidst om, at du som fora­el­der spil­ler en vig­tig rol­le, når det kom­mer til at la­e­re dit barn om sex. Det er vig­tigt, at man ta­ger sit an­svar al­vor­ligt.

6. La­er dit barn at ud­vi­se respekt

La­er dit barn at respek­te­re eg­ne og an­dres gra­en­ser, når det hand­ler om køn, krop og seksu­a­li­tet. Tal med dit barn om, hvor­dan man ta­ler om an­dre. Det er sa­er­lig vig­tigt i en tid, hvor nø­gen­bil­le­der bli­ver delt på in­ter­net­tet.

7. Hav kon­do­mer lig­gen­de

Det er vig­tigt, at dit barn har ad­gang til pra­e­ven­tion. Hav der­for en kurv med kon­do­mer stå­en­de på ba­de­va­e­rel­set, som dit barn har ad­gang til. Sig til dit barn, at de er til fri af­be­nyt­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.