49%

BT - - SONDAG -

af de 18-23 åri­ge an­gi­ver, at de brug­te kon­dom sid­ste gang, de var sam­men med en ny part­ner. Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, Sund­heds­sty­rel­sen har la­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.